تنها وزیر پیشنهادی بدون مخالف + عکس

بنا بر اعلام هیئت رئیسه مجلس، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ثبت نام نکرد و بالطبع موافقی هم در این خصوص صحبت نخواهد کرد.                        

بنا بر اعلام هیئت رئیسه مجلس، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با حسین دهقان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ثبت نام نکرد و بالطبع موافقی هم در این خصوص صحبت نخواهد کرد.