تمبر یادبود مراسم تحلیف روحانی + عکس

تمبر یادبود مراسم تحلیف رییس جمهور به امضای وی و مهمانان حاضر در مراسم رسید.              

تمبر یادبود مراسم تحلیف رییس جمهور به امضای وی و مهمانان حاضر در مراسم رسید.