پاستور تحویل حسن روحانی شد(عکس)

پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی و احمد‌ی‌نژاد روسای جمهور جدید و سابق وارد ساختمان ریاست جمهوری در پاستور شدند و احمدی‌نژاد دفتر کار رئیس‌جمهور را به روحانی تحویل داد.            

پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی و احمد‌ی‌نژاد روسای جمهور جدید و سابق وارد ساختمان ریاست جمهوری در پاستور شدند و احمدی‌نژاد دفتر کار رئیس‌جمهور را به روحانی تحویل داد.