تصاویری از بازگشت احمدی نژاد به نارمک

دکتر محمود احمدی نژاد پس از ۸ سال تلاش جهادگرانه در سمت ریاست جمهوری و پایان خدمتش به نارمک ، محل زندگیش برگشت                        

دکتر محمود احمدی نژاد پس از ۸ سال تلاش جهادگرانه در سمت ریاست جمهوری و پایان خدمتش به نارمک ، محل زندگیش برگشت