تصویر تنفیذ حکم ریاست جمهوری

متن تنفیذ حکم یازدهمین دوره‌ى ریاست جمهورى اسلامى ایران‌   برای مشاهده بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید

متن تنفیذ حکم یازدهمین دوره‌ى ریاست جمهورى اسلامى ایران‌

 

برای مشاهده بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید