راهپیمایی روز قدس در لنگرود

به گزارش لنگرنیوز ، مردم همیشه در صحنه لنگرود امروز باردیگر ثابت کردند که به ارمان های امام راحل پایبند هستند و در راهپیمایی روز قدس به صورت گسترده حضور یافتند                

به گزارش لنگرنیوز ، مردم همیشه در صحنه لنگرود امروز باردیگر ثابت کردند که به ارمان های امام راحل پایبند هستند و در راهپیمایی روز قدس به صورت گسترده حضور یافتند