مداحی حماسی “حالا اگه بی خیال بشیم فتنه ها رو نامردیه”

به گزارش لنگرنیوز ، مداحی حماسی “حالا اگه بی خیال بشیم فتنه ها رو نامردیه” شب تاسوعا توسط کریم مراددهنده در مسجد شهدا(امینی) لنگرود خوانده شد.  

به گزارش لنگرنیوز ، مداحی حماسی “حالا اگه بی خیال بشیم فتنه ها رو نامردیه” شب تاسوعا توسط کریم مراددهنده در مسجد شهدا(امینی) لنگرود خوانده شد.