برگزاری نمایشگاه عکس محرم در دانشگاه پیام نور لنگرود

یکسال بخاط یک ماه زنده ام…. کانون فرهنگی غدیر دانشگاه پیام نور لنگرود در راستای دهه ی محرم اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس نمود که درآن از عکس های برگزیده کشوری استفاده شد. این نمایشگاه عکس باطرح دومسابقه عکاسی ونویسندگی نیز همراه بود.  

یکسال بخاط یک ماه زنده ام….

کانون فرهنگی غدیر دانشگاه پیام نور لنگرود در راستای دهه ی محرم اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس نمود که درآن از عکس های برگزیده کشوری استفاده شد.

این نمایشگاه عکس باطرح دومسابقه عکاسی ونویسندگی نیز همراه بود.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)