مراسم نمادین به آتش کشیدن خیام امام حسین(ع) و تعزیه خوانی

به گزارش لنگرنیوز ، مراسم نمادین به آتش کشیدن خیام اباعبدالله الحسین(ع) و تعزیه خوانی شهر کومله توسط یکی از گروه های تعزیه کشور غروب عاشورا بعد از نماز مغرب و عشا در صحن بقعه متبرکه آقا سیدحسن شهر کومله برگزار می شود.    

به گزارش لنگرنیوز ، مراسم نمادین به آتش کشیدن خیام اباعبدالله الحسین(ع) و تعزیه خوانی شهر کومله توسط یکی از گروه های تعزیه کشور غروب عاشورا بعد از نماز مغرب و عشا در صحن بقعه متبرکه آقا سیدحسن شهر کومله برگزار می شود.

 

taziye khani banner