حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول
حقوق کارمندان در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟ + جدول

میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده براساس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و با توجه به افزایش «تا ۱۰ درصدی» مشخص شد.

به گزارش لنگرخبر به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه حقوق کارمندان دولت را بیش از آن چیزی که دولت پیشنهاد داده بود به تصویب رساندند.

مجلس در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرد:

الف- حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزایش یابد.

این محاسبه با فرض ثابت بودن ضریب افزایش ۱۰ درصد برای همه گروه‌ها (جزئیات آن باید توسط دولت مشخص شود) و همچنین تایید شورای نگهبان، میزان افزایش حقوق سال آینده و نیز رشد آن را نسبت به سال ۹۷ مشخص شده است.

در این شیوه افزایش «۴۰۰ هزار تومانی» برای همه گروه‌ها ثابت بوده اما افزایش ضریب «تا ۱۰»درصد متغییر خواهد بود به طوری که با مدل پلکانی هر چه حقوق بیشتر باشد این ضریب کاهش خواهد یافت.

محاسبه حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر بر اساس بند پیشنهادی- ارقام به ریال

حداکثر حقوق  افزایش در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش به نسبت سال ۱۳۹۷ درصد تغییرات نسبت سال ۱۳۹۷
افزایش ثابت  افزایش ضریب 
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۶
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۳
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۴
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۸
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۶
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۴
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴

انتهای پیام/