رشد جمعیت عامل توسعه اقتصادی/جمعیت؛ مهمترین مولفه قدرت ملی است
رشد جمعیت عامل توسعه اقتصادی/جمعیت؛ مهمترین مولفه قدرت ملی است

یک استاد دانشگاه با اشاره بر ضرورت رشد جمعیت و نیروی انسانی در توسعه اقتصادی کشور گفت: جمعیت از نظر اقتصادی به عنوان بازوی‌کار و تولید اهمیت بسیاری دارد.

به گزارش لنگرخبر، جوانی و کیفیت جمعیت یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت‌ملی کشورها به شمار می‌رود و مدتی است که این موضوع به خواست عقلی و علمی نخبگان دانشگاهی ایران تبدیل شده است.

در همین راستا، پیروز مجتهدزاده، استاد ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اهمیت مسئله جمعیت در افزایش قدرت ملی کشورها، گفت: جمعیت به عنوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت کشورها محسوب می‌شود. بنابراین باید به این نکته دقت شود که منابع انسانی و جمعیتی در تناسب با اندیشه‌های ژئوپلیتیکی توسعه پیدا کند.

وی افزود: وقتی از قدرت صحبت می‌کنیم، منظور قدرت چه پدیده‌ای است؟ قدرت هوا؟ قدرت دریا؟ قدرت کوه؟ در حقیقت هیچیک از این‌ها قدرت‌آفرین نیست؛ چراکه قدرت در رابطه با مفهوم جمعیت معنا پیدا می‌کند. بطور مثال، زمانی که از قدرت اقتصادی صحبت می‌شود، این قدرت برای چه کسی است؟ در واقع باید دقت شود که چه کسی اقتصاد را متحول می‌کند؟

این استاد ژئوپولیتیک با اشاره به اینکه جمعیت عامل اصلی مفهوم بخشیدن به جغرافیای سیاسی و مبحث ژئوپولیتیک کشورها است، گفت: وقتی از یک کشور صحبت می‌شود، باید به عوامل تشکیل دهنده کشور پرداخته شود. در حقیقت کشور از سه جز حکومت، ملت و سرزمین تشکیل می‌شود؛ ملت همان جمعیت است که در رابطه با کشور معنی خاص خود را پیدا می‌کند.

اهمیت رشد جمعیت در توسعه اقتصادی کشور

وی افزود: ملت یعنی گروهی از مردمان سیاسی که کشور را از نظر سازماندهی سیاسی مدیریت می‌کنند. بطور کلی همه مفاهیم مربوط به قدرت ملی، ذیل موضوع جمعیت معنادار می‌شود. همچنین در جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک برای جمعیت کار ویژه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تأثیرات افکار ملت بر تصمیم‌های سیاسی حاکمان است.

مجتهدزاده با تاکید بر ضرورت مسئله رشد جمعیت و نیروی انسانی در توسعه اقتصادی کشور، گفت: برخلاف تصور و باورهای جامعه، جمعیت از نظر اقتصادی به عنوان بازوی‌کار و تولید اهمیت بسیاری دارد. همچنین جمعیت به عنوان یکی از عناصر اصلی مطالعات جغرافیای انسانی محسوب می‌شود.

وی در پایان ضمن اشاره به تأثیر مولفه جمعیت برای تقویت توان بازیگری فعال ایران در غرب آسیا، گفت: قدرت عبارت است از توان اعمال سیاست‌های ملی و نفوذ در ماورای مرزها؛ بنابراین، بازیگری ایران در سوریه به پشتوانه قدرتی است که جمعیت و ظرفیت نیروی انسانی برای ایران ایجاد می‌کند.