قبض برق کاغذی حذف می شود/ روش دریافت بدهی برق مصرفی بصورت پیامک
قبض برق کاغذی حذف می شود/ روش دریافت بدهی برق مصرفی بصورت پیامک

با مراجعه به سایت www.gilanpdc.ir و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره ۸ رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه با حذف قبض کاغذی همراهی کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان روش دریافت بدهی برق مصرفی بصورت پیامک را معرفی کرد.

ثبت شماره تلفن همراه = دریافت بدهی برق مصرفی بصورت پیامک

روشهای اجرایی :
۱-    مراجعه به سایت  www.gilanpdc.ir  و کلیک ثبت تلفن همراه برای درج شماره ۸ رقمی اشتراک برق و ثبت شماره تلفن همراه
۲-    ارائه شماره تلفن همراه به مامور قرائت کنتور
۳-    مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ادارات توزیع برق مناطق  و ارائه شماره ۸ رقمی اشتراک برق و شماره تلفن همراه به  متصدی

توجه :
•     شخص استفاده کننده از انشعاب برق می بایست شماره تلفن همراه خود را ثبت نماید ، اعم از اینکه مالک یا مستاجر باشد
•    جهت جلوگیری از قطع برق  ، بکارگیری یکی از روشهای ذکر شده الزامیست

دفتر تلفن تماس:   ۳۳۶۶۵۰۰۰