مراسم تشییع پیکر شهید رضا ارج

صبح امروز چهارشنبه پیکر جانباز ۷۰ درصد شهید رضا ارج با حضور گسترده مردم شهید پرور لنگرود از سپاه ناحیه تا گلزار شهدا بر روی دستان مردم بدرقه شد و در گلزار شهدای لنگرود به خاک سپرده شد                

صبح امروز چهارشنبه پیکر جانباز ۷۰ درصد شهید رضا ارج با حضور گسترده مردم شهید پرور لنگرود از سپاه ناحیه تا گلزار شهدا بر روی دستان مردم بدرقه شد و در گلزار شهدای لنگرود به خاک سپرده شد