تعزیه خوانی و به آتش کشیدن خیام امام حسین(ع) به روایت تصویر
تعزیه خوانی و به آتش کشیدن خیام امام حسین(ع) به روایت تصویر

مراسم نمادین به آتش کشیدن خیام اباعبدالله الحسین(ع) و تعزیه خوانی در شهر کومله توسط یکی از گروه های تعزیه کشور غروب عاشورا در صحن بقعه متبرکه آقا سیدحسن شهر کومله برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز ، مراسم نمادین به آتش کشیدن خیام اباعبدالله الحسین(ع) و تعزیه خوانی در شهر کومله توسط یکی از گروه های تعزیه کشور غروب عاشورا در صحن بقعه متبرکه آقا سیدحسن شهر کومله برگزار شد.

این مراسم همه ساله در شب عاشورا و با استقبال پرشور عزاداران حسینی برگزار می شود.