برگزاری محفل انس با قرآن در بقعه آقاسیدجواد
برگزاری محفل انس با قرآن در بقعه آقاسیدجواد

      مراسم محفل انس با قرآن عصر دیروز (سه شنبه) با حضور استاد عادل الباز از مصر و چند نفر از قاریان برجسته کشوری در بقعه آقا سید جواد موبندان برگزار شد.        

 

 

 

مراسم محفل انس با قرآن عصر دیروز (سه شنبه) با حضور استاد عادل الباز از مصر و چند نفر از قاریان برجسته کشوری در بقعه آقا سید جواد موبندان برگزار شد.