فعالیت گروه جهادی در روستای بالا لیل
فعالیت گروه جهادی در روستای بالا لیل

      گزارش تصویری از فعالیت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور لنگرود که در قالب گروه جهادی رهروان ولایت از ۴ تیر ماه لغایت ۱۷ تیر برای انجام امور عمرانی و فرهنگی که در روستای بالا لیل بخش اطاقور شهرستان لنگرود فعالیت داشتند        

 

 

 

گزارش تصویری از فعالیت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور لنگرود که در قالب گروه جهادی رهروان ولایت از ۴ تیر ماه لغایت ۱۷ تیر برای انجام امور عمرانی و فرهنگی که در روستای بالا لیل بخش اطاقور شهرستان لنگرود فعالیت داشتند