فعالیت گروه جهادی در روستای بالا لیل

      گزارش تصویری از فعالیت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور لنگرود که در قالب گروه جهادی رهروان ولایت از ۴ تیر ماه لغایت ۱۷ تیر برای انجام امور عمرانی و فرهنگی که در روستای بالا لیل بخش اطاقور شهرستان لنگرود فعالیت داشتند        

 

 

 

گزارش تصویری از فعالیت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور لنگرود که در قالب گروه جهادی رهروان ولایت از ۴ تیر ماه لغایت ۱۷ تیر برای انجام امور عمرانی و فرهنگی که در روستای بالا لیل بخش اطاقور شهرستان لنگرود فعالیت داشتند