همه فرماندهان ناجا از ابتدا تاکنون در یک عکس
همه فرماندهان ناجا از ابتدا تاکنون در یک عکس

در این تصویر، قاب عکس همه فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در کنار هم مشاهده می کنید:   اسامی به ترتیب از سمت راست: سرتیپ محمد سهرابی(سال ۷۰)، سرتیپ رضا سیف اللهی(سال ۷۱)، سرتیپ هدایت لطیفیان(سال ۱۳۷۵)، سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف(۱۳۷۹) و سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم(سال ۱۳۸۴)         […]

در این تصویر، قاب عکس همه فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در کنار هم مشاهده می کنید:

 

اسامی به ترتیب از سمت راست: سرتیپ محمد سهرابی(سال ۷۰)، سرتیپ رضا سیف اللهی(سال ۷۱)، سرتیپ هدایت لطیفیان(سال ۱۳۷۵)، سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف(۱۳۷۹) و سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم(سال ۱۳۸۴)