همسر شهید مصطفی چمران

                      بعد از ظهر پنجشنبه و پس از برگزاری مراسم بزرگداشت و سالگرد شهید مصطفی چمران در شهر بنت جبیل لبنان، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن حضور در منزل شهید چمران با خانواده و همسر این شهید ملاقات کرد.     […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از ظهر پنجشنبه و پس از برگزاری مراسم بزرگداشت و سالگرد شهید مصطفی چمران در شهر بنت جبیل لبنان، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن حضور در منزل شهید چمران با خانواده و همسر این شهید ملاقات کرد.