یادواره شهید عبدالکریمی در زادگاهش
یادواره شهید عبدالکریمی در زادگاهش

مراسم سالگرد شهید سیف الله عبدالکریمی عصر دیروز در مسجد جامع کومله (زادگاه این شهید بزرگوار) برگزار شد        

مراسم سالگرد شهید سیف الله عبدالکریمی عصر دیروز در مسجد جامع کومله (زادگاه این شهید بزرگوار) برگزار شد