مراسم سالگرد شهید عبدالکریمی در مسجد جامع لنگرود

گزارش تصویری از مراسم سالگرد شهید سیف الله عبدالکریمی صبح دیروز در مسجد جامع شهرستان لنگرود برگزار شد          

گزارش تصویری از مراسم سالگرد شهید سیف الله عبدالکریمی صبح دیروز در مسجد جامع شهرستان لنگرود برگزار شد