نمایی زیبا از پل خشتی لنگرود

برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

 

1