موافق هر ۲ وزیر قبلی بودم، اما از دولت سوال دارم

نماینده مردم لنگرود افزود: آقای انصاری می تواند رابط بین دولت و مجلس باشد و تعامل این دو قوه را تحکیم بخشد. اما آقای انصاری هم برای وزیر پیشنهادی قبلی تلاشی نداشت.

به گزارش لنگرنیوز ، مهرداد بائوج لاهوتی از جمله نمایندگانی است که هم در استیضاح رضا فرجی دانا به عنوان موافق سخن گفت و هم در ماجرای معرفی نیلی احمد آبادی. وی در این باره در گفتگو با خبرنگار«فردا» می گوید: بنده از دولت این سوال را دارم که چرا به جای استفاده از گزینه های حاشیه دار، از نیروهای معتمد بین دولت و مجلس استفاده نمی شود. نیروهای بدون حاشیه بسیاری وجود دارند که دولت می تواند آنها را معرفی کند اما معلوم نیست که چرا این اقدام را انجام نمی دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: من برای هر ۲ وزیر قبلی به عنوان نماینده موافق سخن گفتم. اما در بحث فرجی دانا مجلس روی توان ایشان نظر مثبت داشت و تنها بحث انتصابات بود که سبب شد فرجی دانا استیضاح شود. در این باره معتقدم اگر رئیس جمهور در جلسه استیضاح فرجی دانا حضور پیدا می کرد، قطعا استیضاح رای نمی آورد. برای نیلی احمدی آبادی نیز دولت تلاش چندانی نکرد.

نماینده مردم لنگرود افزود: آقای انصاری می تواند رابط بین دولت و مجلس باشد و تعامل این دو قوه را تحکیم بخشد. اما آقای انصاری هم برای وزیر پیشنهادی قبلی تلاشی نداشت.

بائوج لاهوتی در بخش پایانی اظهارات خود توصیه ای به مجلس و دولت نیز داشت: من اعتقاد دارم که این سومین گزینه ای است که برای وزارت علوم به مجلس می آید و دیگر وقت آن رسیده که مجلس به دولت اعتماد کرده و رای مثبت به آشتیانی دهد. اما توصیه دیگر من به دولت است. دولت باید در مدت یک هفته باقی مانده تا جلسه رای اعتماد، با نمایندگان مجلس رایزنی های لازم را انجام دهد.