پخش عزاداری هفتم امام حسین(ع) در شلمان،کومله و لات لیل در شبکه باران

شبکه باران از مراسم هفتمین شب شهادت امام حسین(ع) در کومله و لات لیل گزارشی را در بخش خبرهای ویژه شهرستان ها پخش کرد.