جشن میلاد امام عصر در مسجد جامع برگزار شد

جشن میلاد صاحب الزمان عصر امروز در مسجد جامع شهرستان لنگرود ساعت ۱۸ برگزار شد        

جشن میلاد صاحب الزمان عصر امروز در مسجد جامع شهرستان لنگرود ساعت ۱۸ برگزار شد