جلسه اختتامیه طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال جاری در لنگرودبرگزار شد

جوادپور فرماندار و مدیر اجرای سرشماری عمومی کشاورزی با قدردانی از زحمات عوامل سرشماری که در اجرای مطلوب سرشماری تلاش نمودند اظهار کرد: آمار به عنوان پایه و اساس تدوین هر برنامه ای است .

به گزارش لنگرنیوز به نقل از روابط عمومی فرمانداری لنگرود ، جلسه اختتامیه طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال ۹۳ شهرستان لنگرود با حضور مأموران و اعضای ستاد سرشماری برگزار شد .
جوادپور فرماندار و مدیر اجرای سرشماری عمومی کشاورزی با قدردانی از زحمات عوامل سرشماری که در اجرای مطلوب سرشماری تلاش نمودند اظهار کرد: آمار به عنوان پایه و اساس تدوین هر برنامه ای است .
مدیر اجرای سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان لنگرود اجرای سرشماری را کار بسیار پراهمیتی دانست و افزود : از مأموران سرشماری که در اجرای دقیق ، صحیح و سریع سرشماری کشاورزی تلاش نمودند و از مردم که با نشاط و آرامش اطلاعات لازم را در اختیار مأموران قرار دادند قدردانی می نمائیم .
وی افزود : انشاا… با استخراج داده ها و اطلاعات مردم شهرستان لنگرود در آینده از اثرات خوب این طرح بهره مند شوند.
در پایان از زحمات و تلاشهای اعضاء ستاد سرشماری با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد .
گفتنی است : طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۹۳ در شهرستان لنگرود همزمان با سراسر کشور با ۲۰ نفر آمارگیر از پنجم مهر آغاز و عملیات میدانی آن در هفدهم آبان ماه به پایان رسیده است .