از ناراحتی لاریجانی، فریادهای نمایندگان و پخش فیلم در مجلس
از ناراحتی لاریجانی، فریادهای نمایندگان و پخش فیلم در مجلس

برای نمایش بزرگتر، روی تصاویر زیر کلیک کنید.

برای نمایش بزرگتر، روی تصاویر زیر کلیک کنید.