تصاویر دیده‌ نشده از ارتحال امام‌/خرداد ۶۸
تصاویر دیده‌ نشده از ارتحال امام‌/خرداد ۶۸

      تصاویر منتشرنشده‌ای را از اتفاقات مربوط به ارتحال امام خمینی (ره) منتشر شد/سروش        

 

 

 

تصاویر منتشرنشده‌ای را از اتفاقات مربوط به ارتحال امام خمینی (ره) منتشر شد/سروش