کارت شناسایی رهبر انقلاب

              کارت شناسایی رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای              

 

 

 

 

 

 

 

کارت شناسایی رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای