جلسه آذرماه اعضای شورا و شهردار لنگرود با مردم به روایت تصویر
جلسه آذرماه اعضای شورا و شهردار لنگرود با مردم به روایت تصویر

شب گذشته جلسه اعضای شورا با مردم برای بررسی و پیگیری مشکلات شهری در سالن جلسات ساختمان شوراس شهر لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، شب گذشته جلسه اعضای شورا با مردم برای بررسی و پیگیری مشکلات شهری در سالن جلسات ساختمان شوراس شهر لنگرود برگزار شد.

در این جلسه مواردی از قبیل مشکلات ساختمان سازی و معابری شهری، آبگرفتگی و فاضلاب شهری، بازار حسینیه راه پیشته، و برخی معضلات توسط مردم عنوان شهر و اعضای شرا دستور پیگیری توسط شهردار را صادر کردند.

1 (5) 1 (4) 1 (3) 1 (2) 1 (1) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (15) 1 (14) 1 (13) 1 (12) 1 (11) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (25) 1 (24) 1 (23) 1 (22) 1 (21) 1 (26) 1 (27) 1 (28)

        1 (29) 1 (30)