ایجاد امید در دل دوستان، ویژگی های بسیجی نخبه / گیلان قطعه پازل گمشده در توسعه کشور

علیزاده حساسیت نحبگان بسیجی نسبت به منافع ملی را مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد:نخبه بسیجی منافع ملی را به درستی می شناسد و بین منافع ملی و جناح بازی های سیاسی تفاوت قائل می شود.

به گزارش لنگرنیوز، عمران علیزاده در نشست تبیین نقش و جایگاه نخبگان علمی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در گیلان با بیان اینکه بسیج مظهر آگاهی و شجاعت است اظهار کرد: بسیجی نخبه باید به درستی تعریف شود تا کاربرد آن در جامعه برای همگان مشخص شود.

وی افزود: بسیجی نخبه کسی است که تفکر چگونگی رعب ایجاد کردن در دل دشمنان و تفکر چگونگی امید ایجاد کردن در دل دوستان را ایجاد می کند.

 

مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان با تاکید بر اینکه بسیجی سیاسی است اما سیاست گرا و وابسته به جناح های سیاسی نیست گفت:هر چقدر یک بسیجی بیشتر به مسائل سیاسی توجه داشته باشد و دورتر از گروه ها و باندهای سیاسی قرار گیرد موثر تر عمل می کند.

علیزاده حساسیت نحبگان بسیجی نسبت به منافع ملی را مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد:نخبه بسیجی منافع ملی را به درستی می شناسد و بین منافع ملی و جناح بازی های سیاسی تفاوت قائل می شود.

وی با تصریح بر اینکه تاریخ ایران پر از خیانت نخبگان به کشور است تصریح کرد:در ورق های کتاب تاریخ ایران می شود این امر را به خوبی مشاهده کرد چرا که گاهی دشمنان جامعه به جایی رسیدند که منافع ملی را در نظر نگرفتند و در مسیر منافع دشمنان گام برداشند.

مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان با اشاره به الزامات جغرافیای سیاسی مارتین گلاستر نظریه پرداز ایالات متحده افزود: این نظریه پرداز معتقد است اگر حکومتی بتواند بسیج مردمی ایجاد کند آن کشور از نظر قدرت ملی در سطح بالاتری از کشورهای جهان قراردارد.

علیزاده با تاکید بر اینکه هر حکومتی قدرت ایجاد بسیج مردمی را ندارد خاطرنشان کرد:شوروی با ایجاد بسیج مردمی در جنگ جهانی دوم توانست با متجاوزان مقابله کند ولی در زمانی که در یک بازی شطرنج دچار جنگ اقتصادی و به دنبال آن جنگ نرم شد بسیج مردمی شوروی کارایی نداشت.

وی با تصریح بر اینکه قراردادن بسیج مردمی در قالب جنگ سخت کارایی ندارد گفت: بسیج مردمی را  باید در جنگ نیمه سخت(اقتصادی) و جنگ نرم آماده نگه داشت

مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان با تاکید بر اینکه آنها که با ایجاد و گسترش بسیج مردمی مخالفت می‌کنند مخالف منافع ملی هستند گفت: هر چقدر بسیج توانمند تری داشته باشیم بیشتر می توانیم از منافع ملی دفاع کنیم.

علیزاده با اشاره به امتیازات گیلان از لحاظ استراتژیکی و نیروی انسانی ،منابع طبیعی اظهار کرد:گیلان در داخل پازل توسعه یافتگی کشور نتوانست آن طور که باید توانمندی های خود را نشان دهد.

وی گفت: در مجموعه نخبگان استان این توانایی وجود دارد با ساماندهی نخبگان از همه تفکرات سیاسی در جهت منافع ملی و مسیر توسعه گیلان استفاده شود.