گزارش تصویری از یادواره شهید حسن دهگان

این مراسم در روز پنج شنبه ۲۵-۲-۹۲ در مسجد جامع با سخنرانی سید عطاءالله صد ، مدیر عامل بنادر و دریانوردی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.  

این مراسم در روز پنج شنبه ۲۵-۲-۹۲ در مسجد جامع با سخنرانی سید عطاءالله صد ، مدیر عامل بنادر و دریانوردی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.