جواد، جان اشتون یه لحظه نخند یه عکس بگیریم و بریم
جواد، جان اشتون یه لحظه نخند یه عکس بگیریم و بریم

تصاویر زیر مربوط به نشست خبری جان کری، کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در وین می باشد.

به گزارش لنگرنیوز، تصاویر زیر مربوط به نشست خبری جان کری، کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در وین می باشد.

بعد از گذشت یک سال از مذاکرات ایران با ۵+۱، مذاکرات تا ۷ ماه دیگر تمدید شد.

 

 

1 (1)

 

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)