عکسی متفاوت از سید حسن نصرالله

تصویر زیر، عکسی متفاوت از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان است.

تصویر زیر، عکسی متفاوت از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان است.