چهره زشت کارهای عمرانی بر دامان طبیعت + تصاویر

اینکه از دیدگاه همشهریان، طبیعت زیبا و چشم نواز که خود عامل اصلی جذب گردشگران است بهتر و مورد پسند است و یا ساخت سورتمه و تله کابین و … با توجه به اینکه به طبیعت دست اندازی کنیم و چهره ای زشت را در شهر جلوه دهیم که در این مورد شهروندان میتوانند نظرات خود را ارسال نمایند.

به گزارش لنگرنیوز، نمایی که مشاهده میکنید آبچالکی لیلاکوه است که همانطور که تصاویر کاملا گویا است قرار است که سورتمه و تله کابین در ان محل راه اندازی شود و به نوعی تولید اشتغال و جذب گردشگر است.

ولی برای این امر باید طبیعت خدادادی که باید گفت به وجود اوردن منظره ای طبیعی سالها و یا شاید قرن ها طول می کشد که البته ان چیزی که به دست خدا ساخته شد توسط بشر ساخته نمی شود.

اینکه از دیدگاه همشهریان، طبیعت زیبا و چشم نواز که خود عامل اصلی جذب گردشگران است بهتر و مورد پسند است و یا ساخت سورتمه و تله کابین و … با توجه به اینکه به طبیعت دست اندازی کنیم و چهره ای زشت را در شهر جلوه دهیم که در این مورد شهروندان میتوانند نظرات خود را ارسال نمایند.

نکته ۱ : در خصوص اینکه شاید برخی بگویند بعد از اتمام کار زیبا سازی انجام میشود و وضعیت امروز این شرایط را دارد مورد نظر لنگرنیوز نیست .

نکته ۲ : میتوانید نظرات مستند خود را در مورد انجام این نوع کارها بیان کنید که کدام مورد قابل پذیرش و قابل انجام کار است، البته اینده نگری را هم در نظر بگیرید.

برای بزرگ نمایی بیشتر روی تصاویر کلیک کنید.

IF IF IF IF IF IF IF IF