نمایشگاه محصولات فرهنگی، پوستر و کتاب در دانشگاه قدیر لنگرود برگزار شد

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه قدیر لنگرود، نمایشگاه محصولات فرهنگی، پوستر، حجاب و کتاب در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه قدیر لنگرود، نمایشگاه محصولات فرهنگی، پوستر، حجاب و کتاب در این دانشگاه برگزار شد.
IF IF IF IF IF