عاطفه پور اسحاق ورزشکار لنگرودی، مدال طلا کسب کرد

عاطفه پور اسحاق ورزشکار لنگرودی، توانست در مسابقات تکواندو دانشجویان کشور مدال طلا کسب کرد.

به گزارش لنگرنیوز، عاطفه پور اسحاق ورزشکار لنگرودی، توانست در مسابقات تکواندو دانشجویان کشور مدال طلا کسب کرد.

وی دانشجوی کارشناسی رشته تربیت بدنی می باشد که در این مسابقات در وزن ۵۳ کیلوگرم شرکت کرده بود .