تصاویر دیده نشده از رهبر

همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی اقدام به انتشار جلد اول کتاب خاطرات سید محمد خامنه ای کرده است. در این کتاب که به خاطرات برادر رهبر معظم انقلاب از دوران مبارزات می پردازد، تصاویر منتشر نشده ای از ایشان به چاپ رسیده است.         […]

همزمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی اقدام به انتشار جلد اول کتاب خاطرات سید محمد خامنه ای کرده است. در این کتاب که به خاطرات برادر رهبر معظم انقلاب از دوران مبارزات می پردازد، تصاویر منتشر نشده ای از ایشان به چاپ رسیده است.