آب شرب دیوشل پشته به جای خانه ها، وارد رودخانه میشود!؟+تصاویر

لوله اصلی اب شرب دیوشل پشته ترکیده و اب با فشار زیادی در حال ریختن به رودخانه بود.

به گزارش لنگرنیوز، براساس گزارشات محلی (هفته گذشته) با خبر شدیم که لوله آب شرب دیوشل پشته لنگرود سوراخ است و آب شرب که باید برای مصارف خانوار های ان منطقه وارد لوله های خانه ها شود وارد رودخانه میریزد.

دوشنبه هفته گذشته برای مشاهده این موضوع و پیگیری خبر وارد دیوشل پشته شدیم و با صحنه زیر روبرو شدیم.

از اهالی دیوشل پشته که بیش از ۱۰ نفر (خانم ها) در کوچه بودند علت حضورشان را سوال کردیم که قطعی چند ساعته اب را علت حضورشان در کوچه را بیان کردند.

این درحالی بود که لوله اصلی اب شرب دیوشل پشته ترکیده و اب با فشار زیادی در حال ریختن به رودخانه بود.

اهالی محل اعلام کردند : در سیلی که در ماه گذشته اتفاق افتاد لودرها اقدام به لایروبی رودخانه کردند که سهوا یا عمدا لوله های اب شرب دچار اسیب شدند و البته تا حدودی نیز لوله ها ترمیمی شد ولی بعضا دیده میشد که اب شرب از لوله ها خارج می شد.

در خصوص قطعی اب از رئیس اداره اب و فاضلاب لنگرود سوال کردیم که این موضوع را انکار کرد و گفت : قطعی اب به صورت موقتی و به صورت کوتاه است و در سیستم اب رسانی که مقدار فشار منابع را به صورت انلاین میتوانیم مشاهده کنیم افت فشار یا قطعی وجود ندارد.

این در حالی است که اهالی محل در اوایل هفته گذشته با قطعی چندین ساعته (بعضا ۸ ساعته) روبرو بودند.

تصاویر زیر مربوط به دوشنبه هفته گذشته می باشد.

IF IF IF

عصر دیروز (شنبه) به همان محل رجوع کردیم و باز هم شاهد همان صحنه گذشته بودیم و این نشان میدهد با اینکه اهالی دیوشل پشته شکستگی لوله اب شرب را در چندین مرحله به اداره اب اعلام کردند ولی هنوز ترمیمی مشاهده نمیشود.

تصاویر زیر مربوط به دیروز(شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ) می باشد.

علت عدم پیگیری این مشکل را بعد از سوال از رئیس اداره اب و فاضلاب لنگرود در خبر دیگری منتشر خواهیم کرد.

یکی از اعضای شورای دیوشل پشته در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : دراین خصوص بارها نامه نگاری ها انجام شده و اداره اب و فاضلاب اعلام کردند لوله های آب خریداری شده که بعد از پایان باراندگی لوله ها تعویض یا ترمیم خواهند شد.

وی گفت : در سیل اخیر، مردم روستای دیوشل پشته دچار خسارات زیادی شدند ولی با این حال اعتراضی نکردند ولی همچنان منتشر پیگیری مسئولین و متولیان مربوطه هستند.