لوله های آب شرب دیوشل پشته تعویض شدند + تصاویر

اداره آب و فاضلاب لنگرود بعد از انتشار این خبر ، عصر دیروز دوشنبه اقدام به ترمیم و تعویض لوله های آب شرب دیوشل پشته کردند.

به گزارش لنگرنیوز، روز یکشنبه ۱۶ اذر ۱۳۹۳ خبری با تیتر ” آب شرب دیوشل پشته به جای خانه ها، وارد رودخانه میشود!؟+تصاویر ” در خروجی سایت قرار گرفت.

از این رو  اداره آب و فاضلاب لنگرود بعد از انتشار این خبر ، عصر دیروز دوشنبه اقدام به ترمیم و تعویض لوله های آب شرب دیوشل پشته کردند.

لازم به ذکر است که طبق گفته اهالی محل، به دلیل ترکیدگی لوله و عدم استفاده استاندارد از بست های لوله آب، آب شرب این منطقه بیش از سه ماه به جای وارد شدن به لوله های اب خانه های مسکونی ، وارد رودخانه می شد.

تصاویر قبل از و بعد از ترمیم لوله اصلی اب شرب دیوشل پشته را میتوانید  در زیر ببینید.

 

تصاویر زیر مربوط به شنبه ۱۵ اذر قبل از ترمیم و تعویض لوله آب شرب دیوشل پشته می باشد.

IF IF

تصاویر زیر مربوط به شنبه ۱۷ اذر بعد از ترمیم و تعویض لوله آب شرب دیوشل پشته می باشد.

IF IF IF IF IF IF