لحن آقای روحانی، در شان رئیس جمهورهمه ملت مردم ایران نیست

کارشناس مسائل استراتژیک گفت :متاسفانه لحن آقای روحانی، در شان رئیس جمهورهمه ملت مردم ایران نیست، و باید به این نکته توجه داشته باشند که هم اکنون رئیس یک حزب یا دسته نیستند .

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک در گفت‌وگو با خبرنگار لنگرنیوز در خصوص لحن جدید و مواضع رئیس جمهور نسبت به منتقدان دولت گفت :
متاسفانه لحن آقای روحانی، در شان رئیس جمهورهمه ملت مردم ایران نیست، و باید به این نکته توجه داشته باشند که هم اکنون رئیس یک حزب یا دسته نیستند و به عنوان یک حزب سخنرانی نمی کنند و از موضع رئیس جمهور باید به همه اقشار جامعه احترام بگذارند.
وی افزود : بی سواد خواندن مخاطبین، مضحکه کردن دلواپسی مردم در مورد نتیجه توافقات ژنو، دست انداختن دغدغه های مذهبی منتقدین، حتی بی سواد خواندن اساتید دانشگاه ها با ادعای نقدپذیری دولت و دعوت به طرح نقد، منافات دارد.
دکترمحمدحسن قدیری ابیانه ادامه داد : دکترروحانی باید تمرین کنند تا لحن وی، تحقییر کننده، و تمسخرآمیز نسبت به مخاطبین نباشد.
وی با بیان اینکه قانون اجازه بی احترامی به رئیس جمهور را نمیدهد زیرا توهین به سران سه قوه طبق قانون جرم محسوب می شود گفت: بنابراین وقتی مخاطبین رئیس جمهور، در پاسخ های متقابل به توهین های رئیس جمهور دستشان بسته است، بهتر است دکتر روحانی دست از اهانت به مردم و منتقدین بردارند.
این کارشناس مسائل استراتژیک اظهار کرد : افتخار رئیس جمهور این است که با دشمن مدارا می کنند و از سوی دیگر فراموش می کنند که باید در مواجه با مردم کشورش از جمله منتقدین، با مروت رفتار کنند.
این دیپلمات سابق کشورمان خاطرنشان کرد: این لحن تحقیرآمیزرئیس جمهور یا از ایشان به برخی از مشاورانش سرایت کرده است زیرا لحن برخی از مشاوران هم اینگونه است و یا اینکه این لحن های توهین آمیز به مردم، نتیجه مشاورت مشاورانش با وی است.