تولید روزانه ۱۱۰ تن زباله در لنگرود / تولید زباله در لنگرود بیشتر از نرم کشوری است

فرماندار لنگرود گفت: روزانه ۱۱۰ تن زباله در لنگرود تولید می شود اما آنچه بیشتر ما را نگران می کند این است که شیرابه زباله ها وارد حوضچه های این شهرستان شده اند.

به گزارش لنگرنیوز، جوادپور شامگاه گذشته در جلسه مدیریت پسماند گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، گفت: روزانه ۱۱۰ تن زباله در لنگرود تولید می شود اما آنچه بیشتر ما را نگران می کند این است که شیرابه زباله ها وارد حوضچه های این شهرستان شده اند.

وی اضافه کرد: با هر بارندگی این حوضچه ها سرریز می شوند و شیرابه ها به بیرون می ریزند.

جوادپور با اشاره به اینکه باید آموزش هایی داده شود تا تحویل زباله های تر از سوی روستاییان کاهش یابد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر از نرم متوسط کشوری در لنگرود زباله تولید می شود.