تجمع بزرگ عاشوراییان در میدان انقلاب اسلامی لنگرود

برای دومین سال پیاپی، تجمع بزرگ عشورائیان همزمان با شب اربعین حسینی در میدان انقلاب اسلامی لنگرود برگزار می شود.

به گزارش لنگرنیوز، برای دومین سال پیاپی، تجمع بزرگ عشورائیان همزمان با شب اربعین حسینی در میدان انقلاب اسلامی لنگرود برگزار می شود.

این تجمع عاشورایی، جمعه بیست و یکم آذرماه راس ساعت ۱۹ انجام میگردد.

این مراسم به صورت زنده از شبکه باران، شبکه های سراسری سیما و بین المللی پخش می شود.

سال گذشته، همین مراسم در لنگرود و برای اولین بار در شب اربعین حسینی انجام شد.