تصاویر کمتر دیده شده از آیت الله رحیم عباسی

تصاویر زیر مربوط به دیدار دانش آموزان برتر مؤسسه یاران سبز موعود(عج)، با مرحوم آیت الله رحیم عباسی می باشد.

به گزارش لنگرنیوز، تصاویر زیر مربوط به دیدار دانش آموزان برتر مؤسسه یاران سبز موعود(عج)، با مرحوم آیت الله رحیم عباسی مدیر وقت حوزه ی علمیه شهرستان لنگرود در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۵ در مسجد گلشن که در حال حاضر تخریب شده است می باشد.

 

1 2 3