ادامه این نوع روند برخورد روحانی با منتقدین نوعی خودکشی سیاسی است
ادامه این نوع روند برخورد روحانی با منتقدین نوعی خودکشی سیاسی است

نعیمی رز گفت : مقام معظم رهبری رئیس جمهور را فردی دانشمند خطاب کردند و استفاده از این نوع ادبیات در پاسخ به منتقدین چیزی جز خوراک رسانه های معاند با نظام اسلامی حاصل نمی شود.

به گزارش لنگرنیوز،  صفر نعیمی رز با تاکید براینکه واقعا جای سوال است که رئیس جمهور با شعار اعتدال ، تدبیر و امید پیروز انتخابات می شود ولی در عمل در پاسخ منتقدین خود از واژه هایی از بی محتوا استفاده می کند، افزود: استفاده از این نوع ادبیات در دولت تدبیر و امید دور از انتظار بود.

سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت مجلس اظهار کرد:مقام معظم رهبری رئیس جمهور را فردی دانشمند خطاب کردند و استفاده از این نوع ادبیات در پاسخ به منتقدین چیزی جز خوراک رسانه های معاند با نظام اسلامی حاصل نمی شود.

وی در ادامه گفت:این رفتار رئیس جمهور را ناشی از تاثیرگذاری مشاورین او را در بر برخورد با منتقدین می دانم.

نماینده مردم بیدار و قدردان آستارا, لوندویل و حومه در مجلس شورای اسلامی افزود: ادامه این نوع رفتار دکتر روحانی نوعی خودکشی سیاسی  در روند دوره آینده ریاست جمهوری است که نه مجلس ونه مردم می پذیرد دکتر روحانی خود را به طوفان حوادث بسپارد.

نعیمی رز اضافه کرد:امیدورام رئیس جمهور برخورد خود را با منتقدین بر محور عقلانیت و اعتدال قرار دهد و از مشاورینی که او را در مسیر تقابل با منتقدین قرار می دهند دوری کند.