جان کری مواظب باشد میز پوسیده گزینه ها بر روی امریکا خراب نشود

این کارشناس مسائل استراتژیک اظهار کرد : بهتر است آقای کری از ذکر گزینه های پوسیده اجتناب کند چون میزی که گزینه های امریکا روی آن قرار دارد نیز پوسیده است و باید مواظب باشند تا خود میز سرنگون نشود.

دکتر محمدحسن قدیری ابیانه در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز در خصوص مذاکران ۵+۱ گفت : اگر مذاکرات به نتیجه نرسد به این معنا است که مقصر آن امریکا است و برای همگان چه در داخل و چه در خارج مشخص خواهد شد که این امریکا است که حاضر نیست به حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده بین المللی حقوق ملت ایران تمکین کند و در حقیقت زیاده خواهی های امریکا موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات شده است.
کارشناس مسائل استراتژیک اظهار کرد : کسانی که فکر می کردند که با مذاکرات میتوان امریکا را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد پی خواهند برد که دشمنی امریکا با ملت ایران، عمیق و درعین حال غیرمنطقی و ظالمانه است و آگاهی مردم نسبت به این موضوع، صفوف ملت ایران را منسجم تر خواهد کرد.
وی اظهار کرد : بنا به گزارش رادیو آمریکا طبق نظرسنجی  موسسه آمریکایی زاگبی، ادامه برنامه هسته ای از فشار تحریم های ایران با ارزش تر می باشد.
قدیری ابیانه افزود : مطابق با گزارش صدای امریکا، این امار در سال گذشته ۶۸ درصد بوده و این امار یعنو اینک به ۹۶ درصد رسیده است یعنی ی در این مدت ۲۸ درصد از کسانی که احتمالا دچار توهم بودند بر اثر مذاکرات جاری به ماهیت دشمنی امریکا بیش از گذشته پی برده اند و فقط ۴ درصد افراد، هنوز در توهم به سر می بردند.
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه با بیان اینکه این آماربه معنی شکست عملی امریکا در بُعد تبلیغات و جنگ روانی در ایران است و برای ایران یک برد محسوب می شود، ادامه داد : اگر ایران بتواند به جهانیان ثابت کند که این امریکا است که به حقوق ایران احترام نمی گذارد و این زیاده خواهی های امریکا است که مانع رسیدن به توافق می شود، خود به خود جبهه متحد دشمن فرو می پاشد، لذا امریکا از تشدید تحریم های ایران به نتیجه دلخواه نمی رسد.
وی با بیان اینکه تهدید های نظامی امریکا هم کارساز نیست افزود: امریکا در موقعیتی نیست که دست به اقدام نظامی بزند.
این دیپلمات سابق کشورمان خاطرنشان کرد: وقتی امریکایی ها از افغانستان و عراق پا به فرار می گذارند می دانند که درگیری نظامی با ایران به مصلحت امریکا نیست.

این کارشناس مسائل استراتژیک اظهار کرد : بهتر است آقای کری از ذکر گزینه های پوسیده اجتناب کند چون میزی که گزینه های امریکا روی آن قرار دارد نیز پوسیده است و باید مواظب باشند تا خود میز سرنگون نشود.