حضور مسئولان در یادواره شهید املاکی

در بیست و چهارمین یادواره شهید حسین املاکی چهره ها و مسئولین شهرستان و استانی حضور داشتند.                                          

در بیست و چهارمین یادواره شهید حسین املاکی چهره ها و مسئولین شهرستان و استانی حضور داشتند.