کشتی گیر سنگین وزن لنگرودی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شد

کشتی گیر سنگین وزن لنگرودیجهت شرکت در کارگاه فنی شماره ۱ تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دعوت شد.

به گزارش لنگرنیوز، کشتی گیر سنگین وزن لنگرودی جهت شرکت در کارگاه فنی شماره ۱ تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دعوت شد.

سجاد رسولی کشتی گیر وزن ۹۸  کیلو گرم  شهرستان لنگرود جهت شرکت در کارگاه فنی شماره ۱ تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان و بزرگسالان دعوت شد .

این کارگاه فنی از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ آذرماه در استان خوزستان شهرستان ماهشهر برگزار می گردد .

1 (1)