ایستگاه فرهنگی در بقعه آقا سید محمد

  به گزارش لنگر نیوز ، ایستگاه فرهنگی که توسط برخی از احزاب فرهنگی شهرستان تشکیل شد در ایام نوروز در بقعه آقا سید محمد کیاکلایه لنگرود میزبان مسافران نوروزی در این شهرستان هستند.   این ایستگاه در چند غرفه در قالب غرفه کتاب ، غرفه پاسخ به سوالات مردم ، غرفه نقاشی کودکان و نوجوانان […]

 

به گزارش لنگر نیوز ، ایستگاه فرهنگی که توسط برخی از احزاب فرهنگی شهرستان تشکیل شد در ایام نوروز در بقعه آقا سید محمد کیاکلایه لنگرود میزبان مسافران نوروزی در این شهرستان هستند.

 

این ایستگاه در چند غرفه در قالب غرفه کتاب ، غرفه پاسخ به سوالات مردم ، غرفه نقاشی کودکان و نوجوانان و غرفه محصولات فرهنگی تشکیل شده است.

 

در این ایستگاه بین مسافران چای نیز توزیع میشود.