آخرین وضعیت از کنده کاری های جاده چمخاله

خرابی ها تا کی ادامه دارد   کنده کاری های جاده چمخاله برای پروژه آب های سطحی هنوز به جایی نرسیده است و با کندی پیش میرود ، این درحالی است که با وجود توریستی و مسافر خیز بودن شهرستان لنگرود وضعیت خیابان های جاده چمخاله اصلا آماده رفت و آمد های مسافران نوروزی نیست […]

خرابی ها تا کی ادامه دارد

 

کنده کاری های جاده چمخاله برای پروژه آب های سطحی هنوز به جایی نرسیده است و با کندی پیش میرود ، این درحالی است که با وجود توریستی و مسافر خیز بودن شهرستان لنگرود وضعیت خیابان های جاده چمخاله اصلا آماده رفت و آمد های مسافران نوروزی نیست و شهرداری و اداره آب ظاهرا تازه به فکر ترمیم جاده ها و خیابان ها کرده اند .

 

 این در صورتی است که ترمیم های انجام شده نیز وضعیت مطلوبی ندارد و همچنان هزینه های زیادی صرف ترمیم های بی فایده خیابان های شهرستان میشود.