به گزارش لنگر نیوز، کمال محمد بیگی فرماندار لنگرود به همراه مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان از کارگاه های خوداشتغالی تعدادی از مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) که از تسهیلات وام خوداشتغالی استفاده نموده اند بازدید کردند .   لازم به ذکر است که در این راستا بالغ بر ۱۰۰ نفر از تسهیلات […]

به گزارش لنگر نیوز، کمال محمد بیگی فرماندار لنگرود به همراه مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان از کارگاه های خوداشتغالی تعدادی از مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) که از تسهیلات وام خوداشتغالی استفاده نموده اند بازدید کردند .

 

لازم به ذکر است که در این راستا بالغ بر ۱۰۰ نفر از تسهیلات وام خوداشتغالی (خود کفایی) استفاده نموده اند و و مبلغ این وامها نیز از ۲ تا ۱۰ میلیون می باشد .